Gedragscode

  1. Nienhuys Makelaardij is zich bewust van het belang van haar functie in het maatschappelijk verkeer. Zij oefent deze naar eer en geweten uit.
  2. Nienhuys Makelaardij is betrouwbaar, deskundig en onafhankelijk. In haar communicatie wordt gestreefd naar juiste beeldvorming over personen, zaken en rechten en over haar werkwijze, belangen en positie.
  3. Nienhuys Makelaardij voert haar opdracht naar beste vermogen uit. Zij beschermt en bevordert de belangen van de opdrachtgever.
  4. Vertrouwelijke informatie houdt zij voor zich totdat een rechter, arbiter of bindend adviseur haar noodzaakt die informatie prijs te geven.
  5. Nienhuys Makelaardij verschaft adequate informatie over de status van biedingen, en is duidelijk over het onderhandelingsproces.  
  6. Nienhuys Makelaardij en medewerkers beschikken over voldoende kennis. Indien kennis ontbreekt of tekortschiet wordt dit kenbaar gemaakt en verwezen naar deskundigen op dat vlak. 
  7. Nienhuys Makelaardij heeft geen direct of indirect belang bij onroerend goed, tenzij dit dient tot huisvesting of belegging. Zij voorkomt belangenverstrengeling door niet zelf te handelen in onroerend goed.
  8. Nienhuys Makelaardij en medewerkers zorgen voor goede contacten met collega’s en maken zich niet schuldig aan oneerlijke concurrentie. Collega's worden met respect behandeld en naar behoren geïnformeerd. 
  9. Nienhuys Makelaardij voorkomt escalatie van meningsverschillen en zorgt tijdig voor bemiddeling.  ← Terug

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele en statistische cookies. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.